• מבוא לתכנות מונחה אובייקטים
  רקע והסבר על אופן צורת העבודה ב VBA התורם להבנת כתיבת הקוד.
 • עבודה עם מאקרו
  כללי שלד בהקלטה של מאקרו  אחסון מאקרו כך שיהיה גלובלי
  לכל הקבצים או שיהיה ייעודי לקובץ מסוים,  הרצה ושמירה.
 • הקצאת מאקרו
  איך מקצים מאקרו לכלי ברצועת הכלים, לפקדי – Activex על הגיליון, לתרשים או אובייקט באקסל.
 • עורך ה VB Editor הכרת סביבת הפיתוח של המאקרו.
 • ניוד מאקרו – איך מעבירים מאקרו מקובץ אל קובץ, ממשתמש אחד לאחר וכדו’.
 • אבטחת מאקרו – איך להגן על הקבצים מפני וירוסים של מאקרו.
 • כתיבת ב VBA – הכרת שלושת צורות הכתיבה ב – VBA – זיהוי אובייקטים מאפיינים ושיטות פעולה.
 • עריכת שורות קוד-
  הבנה עמוקה של כתיבת שורות קוד ב VBA – הפעלת מאקרו צעד אחרי צעד,
  עריכה ושינויים בקוד כך שיתאים לצרכים שונים.
 • אובייקטים באקסל
  סקירה ולימוד של אובייקטי אקסל – Application ,Workbook ,Worksheet ,Range
  בתום פרק זה יוכלו התלמידים לכתוב ולערוך מקרואים שיתאימו לצרכים שלהם
  כולל עבודה על טבלאות שהטווח שלהם משתנה מפעם לפעם.
 • אירועים של גיליון וחוברת עבודה
  הפעלת מאקרו בעת אירוע שמתרחש על גיליון או קובץ
  (למשל, מאקרו שמופעל איך שקובץ נפתח, או כשבוחרים בתא מסוים או מאקרו שמופעל בשעה מסוימת)
 • רכיבים של שפת VISUAL BASIC
  • עבודה עם משתנים – מאפשרת לשדרג את הקוד.
  • עבודה עם התניות מאפשרת למאקרו לרוץ בתנאים שונים.
  • עבודה עם לולאות מאפשרת לסרוק ולחפש נתונים בטבלאות.
  • עבודה עם תיבות פלט וקלט –
   מאפשרת למאקרו ליצור דו שיח עם המשתמש באמצעות חלונות.
  • טיפול בשגיאות זמן ריצה כלי המאפשר למאקרו לרוץ ללא שגיאות בעתיד.

הנושאים הבאים ישולבו בלמידה על פי צורך קהל התלמידים:

 • יצירת ממשק משתמש
  הפיכת גיליון אקסל לממשק מתקדם לקליטה של נתונים 
  באמצעות תיבות טקסט, תיבות משולבות, לחצני אפשרויות ולחצני פעולה על הגיליון.
 • עבודה עם טבלאות ציר – יצירת דו”חות מורכבים באופן אוטומטי.
 • פונקציות– יצירה של פונקציות מותאמות אישית.