לחצן סימון באקסל - כפתור רדיו

גרף הוא דרך ויזואלית להציג מידע מספרי כלשהו –
בדרך זו ניתן להבין את המידע באופן ברור ומהיר יותר,
לערוך ניתוח או חיזוי באופן קל ופשוט.
הוספת אלמנט דינמי לגרף של לחצן האפשרויות מאפשר התמקדות על כל מוצר בנפרד,
ובמיידיות לעבור להצגת המוצר הבא.

איך יוצרים את הגרף הדינמי בשילוב לחצן אפשרויות
וגם הפונקציה IF מקונן משלימה כאן את המלאכה
אז קדימה, נצא לדרך…

דרך העבודה –

נתונה הטבלה הבאה-

גרפים באקסל - לחצן אפשרויות

כרטסת מפתחים
* אם לא קיימת כרטסת מפתחים יש לבצע את הפעולה הבאה באופן חד פעמי –
קובץאפשרויותהתאמה אישית של רצועת הכלים – ולסמן בוי את הפקודה מפתחים

גרפים

הוספת לחצן אפשרויות ולשרטט אותו על הגליון

גרפים באקסל

לחצן ימני – עיצוב פקד

גרפים באקסל

קישור לתא קבוע בגליון – בקובץ המצורף – N3
סימון המילה לחצן אפשרויות והקלדת הכנסות

שכפול לחצן האפשרויות
לחצן ימני – העתק, והדבק במיקום מסוים בגליון
סימון המילה לחצן אפשרויות והקלדת הוצאות

ושוב, שכפול לחצן האפשרויות –
לחצן ימני – העתק, והדבק במיקום מסוים בגליון
סימון המילה לחצן אפשרויות והקלדת נטו

בחירת לחצן האפשרויות הראשון יציין בתא המקושר – N3 1,
בחירת לחצן האפשרויות השני יציין 2 והשלישי – יציין 3

יש ליצור טבלה חדשה –

גרפים באקסל

בתא בראשון להכניס פונקצית IF מקוננת כמו בדוגמה כאן-

גרפים באקסל

משמעות החישוב הוא כך –
אם בתא המקושר ללחצן סימון כתוב 1 – כלומר נבחר הלחצן סימון הכנסה
אז תעתיק לכאן את הנתון המקביל בחלק של ההכנסה מטבלת הנתונים.
ואם בתא המקושר ללחצן סימון כתוב 2 – כלומר נבחר הלחצן סימון הוצאה
אז תעתיק לכאן את הנתון המקביל בחלק של ההוצאה מטבלת הנתונים.
ואם לא – אם זה לא הכנסה ולא הוצאה – אז נשאר שזה נטו
אז תעתיק לכאן את הנתון המקביל בחלק של הנטו מטבלת הנתונים.
למשוך את הנוסחה לכל הטבלה וכך תיראה התוצאה –

גרפים באקסל

שינוי הסימון בלחצני הסימון – ישנו בהתאמה את הנתונים.

בחירת הטבלה
והוספת תרשים מתאים שיציג את נתוני הטבלה-
בכרטסת הוספהתרשים – תרשים עמודות
ובכרטסת עיצוב – לעצב את התרשים

עכשיו יש למקם את התרשים מעל טבלה כדי שיסתיר אותה
לבחור את כל איזור הגליון ולתת מילוי לבן
ומעבר בלחצני האפשרויות יציג גרף שונה בהתאמה לנתונים.

הסרטון כאן ידגים לך את כל התהליך-

רוצה להכיר עוד שיטות מעולות ליצירת גרף דינמי ?-
זמין לך כאן עוד מידע –
פס גלילה | תיבה משולבת + תיבת רשימה | לחצן האפשרויות