Pivot Table – טבלת ציר הוא כלי עוצמתי בתוכנת אקסל ליצירת דוחות מתקדמים.

כלי שלא דורש ידע בנוסחאות או בפונקציות מורכבות, אלא, מאפשר בלחיצות עכבר בודדות לבנות דוחות מורכבים. דוחות שמציגים מסקנות מורכבות של הטבלה בפשוטה וברורה, שקשה היה להגיע למסקנות אלו מטבלת נתונים גדולה.

Pivot Table – טבלת ציר: סקירה על חלק מהפקודות המדהימות הקיימות בכלי השימושי ביותר באקסל

דוח מכירות DashBoard

טבלת ציר pivot table 3

עיצוב מתקדם של גרפים בטבלת ציר מאפשר יצירת Dashboard מכירות – סינונים מהירים עם כלי פריסה מציגים מספר גרפים המנתחים מכיוונים שונים את הנתונים – כל שינוי בכלי הפריסה משנה את כל הגרפים יחד ומציגים תמונה רחבה

דוח תקציבי DashBoard

טבלת ציר pivot table 4

בצילום לפנינו מספר דוחות Pivot Table, כל דוח מתייחס לחלק אחר מטבלת הנתונים.

כלי הפריסה מקושרים לכל הדוחות ושימוש בהם משנה דינמית את הנתונים בכולם, ולסיכום הכולל של הנתונים יש גרף מעוצב שמשתנה בהתאמה ומראה לנו על הגרף את הסכום הכולל הסופי.

כלי פריסה

טבלת ציר pivot table 2

כלי הפריסה מאפשר סינון מהיר של נתונים והוא אינטרקטיבי ומהיר משימוש בסינון נתונים.
את כלי הפריסה אפשר לקשר למספר דוחות הקיימים בגליון אחד, אפשר לנעול את כל הגליון מלבד כלי הפריסה, להעניק לו עיצובים ייחודיים ועוד

נוסחת GetPivotData

טבלת ציר pivot table 1

יצירת דוחות מותאמים אישית -GetPivotData היא נוסחה שמפיקה דוחות אישיים, שנותנים למשתמש יותר גמישות. היא משתמשת בטבלת הפיבוט כמנוע נתונים, ומאפשר ליצור דוח ממוקד למסקנות הנדרשות

הצג ערכים כ

טבלת ציר pivot table 5

הנתונים המספריים בדוח יכולים להיות מספרים בלבד, ויכולים להיות מוצגים בעמודות מחושבות שמציגות תצוגות מספרים המבוססות על חישובים שונים.

לדוג’ בצילום מוצגת השוואה של כל הסניפים – לסניף מרכזי אחד או השוואה של כל אנשי המכירות – לאיש מכירות מסוים

עיצוב מותנה

טבלת ציר pivot table 7

שילוב יכולות של עיצוב מותנה באקסל לתוך הטבלת ציר מאפשר הצגת הנתונים בצורה חזותית. לדוגמה בצילום לפנינו החץ מציג עליה או ירידה של החודש הנוכחי לעומת החודש הקודם

תצוגת טבלה

טבלת ציר pivot table 7

עמודות בטבלת ציר מהבסיס בנויות על עמודות המבוססות על ערכים ומציגות מספרים.

ישנה גם אפשרות להציג ערכים המבוססים על טקסט בעמודות הדוח.

בצילום לפנינו, הדוח בצד ימין מציג תצוגה של חלוקה לרמות, שזה ברירת המחדל. והגדרה מסוימת מאפשרת הצגת השדות בעמודות במקום בחלוקה לרמות.

Pivot Chart

טבלת ציר pivot table 5

PivotChart מבוסס על דוח PivotTable וכל שינוי בתצוגת הדוח – משנה את הגרף המבוסס על הנתונים ויאפשר לנו לצפות בנתונים המשתנים בצורה ויזואלית בעזרת הגרפים

מאקרו

טבלת ציר pivot table 6

יצירת מאקרו בשילוב דוחות פיבוט יחסוך זמן משמעותי.

במיוחד כאשר יש דוח קבוע המבוסס על פעולות רבות והוא נוצר שוב ושוב.

הקלטה של יצירת הדוח פעם אחת – תאפשר בלחיצת כפתור אחת ליצור אותו במהירות.

רוצים להכיר לעומק את הכלי Pivot Table באקסל?