במדריך אקסל לפנינו נכיר את הפונקציה Countifs, נבין מהי המשמעות של התוספת S,
נכין תיבת חיפוש חיצונית ונגדיר שהתוצאה תהיה דינמית ותציג את הסיכום הסופי לפי הקריטריונים בתאי החיפוש,
וכמובן כל שינוי בתא החיפוש החיצוני יפיק תוצאה שונה.

במדריך נתמקד על Countifs, כאשר בפונקצית Sumifs זה עובד על אותו עיקרון.

אז קדימה…
נתונה הטבלה הבאה, התאים מוצר ותאריך משלוח הם תאים חיצוניים וכל שינוי בהם ישפיע על הסיכום הסופי המצוין בתא הירוק ובו כתובה הנוסחה-

countifs אקסל

הנוסחה צריכה לסכם לפי 3 תנאים:

  1. בעמודה של המוצר – להתייחס רק למוצר המצוין בתא החיצוני – בתא A2
  2. בעמודה של התאריך משלוח – להתייחס לכל התאריכים שגדולים מהתאריך שמצוין בתא D1
  3. בעמודה של התאריך משלוח – להתייחס גם לכל התאריכים שקטנים מהתאריך שמצוין בתא D2
    ובעצם להתייחס לכל התאריכים שנמצאים בטווח התאריכים הנ”ל.

מכיון שיש התיחסות למספר עמודות, יש צורך בתוספת S ברשימת הפונקציות ונשתמש בחישוב עם פונקצית Countifs

הנה צילום המסך של הנוסחה ונראה שלב שלב איך בונים אותה-

countifs אקסל

בארגומנט Creteria_range1 – נגדיר את העמודה B של המוצר בטבלה
בארגומנט Creteria1 – נגדיר את התא B2 שהוא התא החיצוני, שאגב יש בו רשימה נפתחת ואין צורך להגדיר ידנית את המוצר.
בארגומנט Creteria_range2 – נגדיר את העמודה F של תאריך משלוח
בארגומנט Creteria2 – יש לתת את סימן היחס של <= לתאריך שמצוין בתא החיצוני – D1
בעמידה בתוך חלונית הפונקציות סימן של =< ומיד לחיצה על התא החיצוני תפיק את התוצאה “D1=<”
והתוצאה היא 0, אמנם הוא לא מציג הודעת שגיאה, אבל את התוצאה הוא לא מפיק.
לכן צריך להשתמש בכלל הבא – תמיד כשמקלידים סימן יחס <>= ולוחצים על צא חיצוני צריך לפעול כך –
1. להקליד =<
2. לצאת מהתיבת טקסט הזאת וללחוץ על תיבת טקסט סתם, ואז מתקבל אוטומטית הסימן “=<”
3. לחזור לארגומנט הזה להקליד את הסימן מחרוזת הזה – &
4. ורק אז ללחוץ ל התא החיצוני

בארגומנט Creteria_range3 – נגדיר את העמודה F של תאריך משלוח
בארגומנט Creteria3 – יש לתת את סימן היחס של >= לתאריך שמצוין בתא החיצוני – D2
יש לבצע את התהליך שמצוין כאן ואישור.

התוצאה שהתקבלה מציגה את סך המוצרים שנמכרו ממוצר בזב בטווח התאריכים שצוין.
כדי לקבל את סכום הכסף שנכנס בתקופה זו ממוצר זה
לפניך סרטון המתאר את התהליך.
צפייה נעימה ובהצלחה!