index אקסל

שימוש בפונקציה Index באקסל בלבד – יתן לכם פתרון קל יותר במקום להשתמש בשילוב של Index + Match
רוצים לעבוד יותר בקלות? המשיכו לקרוא…

אחת הפונקציות השימושיות ביותר מרשימת הפונקציות באקסל היא Vlookup
אך כאשר רוצים לקבל את התשובה כמו שרואים בטבלה-
מה הסכום של דינה ב-8/1/2015?
Vlookup לא יכול להפיק את התשובה
וצריך להשתמש בשילוב של פונקציות Index + Match כדי לקבל את התוצאה
ויכול להיות שנתקלתם במדריכים רבים המסבירים את השילוב של פונקציות אלו,
ואולי הסתבכתם? מבנה הפונקציה הוא מורכב,
וכאן אני רוצה להציג לכם דרך פשוטה יותר שיש בה שימוש רק בפונקציה Index בלבד לקבלת התשובה,
מבלי להסתבך עם הפונקציות הנ”ל…

אז איזה פונקציה נראית לכם נוחה יותר ?

index אקסל
איך לכתוב פונקציית אינדקס באקסל

אם הפונקציה השניה שיש רק index נוחה לכם יותר- אתם מוזמנים להמשיך ולראות איך עובדים איתה-

שלב 1: הוספת 2 תיבות רשימה –

פונקציית אינדקס באקסל

כדי להוסיף אותם, נצטרך ראשית גישה לכרטסת מפתחים
* אם לא קיימת כרטסת מפתחים יש לבצע את הפעולה הבאה באופן חד פעמי –
קובץ אפשרויות התאמה אישית של רצועת הכלים – ולסמן בוי את הפקודה מפתחים

גרפים

כניסה לכרטסת מפתחים – הוספהתיבת רשימה
ולשרטט על הגליון
לחיצה ימנית עליו ובחירת הפקודה עיצוב פקד

אינדקס באקסל

בטווח קלט – לבחור את רשימת התאריכים שבטבלת הנתונים
קישור לתא- ללחוץ על תא מסוים ולזכור היכן לחצו
ואישור

התוצאה המתקבלת היא תיבת רשימה שלחיצה עליו מציגה את רשימת התאריכים
ובחירת תאריך מסוים מציגה בתא המקושר אליו את המספר שלו במיקום ברשימה

יש לבצע את אותו תהליך – גם ליצירת תיבת רשימה שמבוססת על שמות העובדות.
מכיון ששמות העובדות מצוינות לרוחב יש לכתוב אותם בנפרד לאורך
ואת הרשימה שהגדרנו לאורך נקבע כטווח קלט לתיבה הנפתחת השניה

כעת, יש לנו בגליון 2 תיבות רשימה
כל אחת מהם מקושרת לתא שמציג במספר את המיקום שלו בתוך הרשימה הנפתחת.

שלב 1: הוספת הפונקציה Index אקסל-

מבנה הפוקנציה של Index מתואר בצילום הבא-

פונקציות אקסל - אינדקס

משמעות הפונקציה Index היא –
הארגומנט הראשון Array – סימון הטווח בו הוא יחפש את הנתון
הארגומנט השני – Row_num – מספר השורה – יש לסמן את התא שמקושר לתיבת הרשימה של התאריכים
הארגומנט השני – Column_num – מספר העמודה– יש לסמן את התא שמקושר לתיבת הרשימה של העובדות

כעת, כדי שהמראה יהיה טוב-
יש למקם את תיבת הרשימה על התא המקושר אליו ומציג את המספר, ולהסתיר את המספר, כך יש לבצע ל-2 תיבות הרשימה.
וכעת – בחירה שונה בתפריט הרשימה הנפתחת – יעדכן את המספר שמוסתר
ובתוצאה הסופית – יעדכן את הנתון בהתאמה.

לפניך סרטון המתאר את התהליך.
צפייה נעימה ובהצלחה!