פונקצית ABS משמשת לחישוב ערך מוחלט באקסל –
פונקצית ABS יודעת להמיר ערך שלילי לערך חיובי, כאשר התוצאה של החישוב המתקבל הוא מינוס – פונקציה זו תמיר את המספר למספר חיובי.

לצורך הדגמה נשתמש בטבלה הבאה-

ערך מוחלט באקסל 1

בטבלה קיימים נתונים מ-2 שנים, כדי לקבל את היחס השנתי באחוזים יש להזין את הנוסחה הבאה-

ערך מוחלט באקסל 2

התוצאה שמתקבלת היא 0.816327 יש ללחוץ על הכפתור % כדי להמיר אותו ל- 8%
לחץ כאן להסבר מורחב על חישוב אחוזים באקסל
משיכת הנוסחה לכל השורות הפיקה את התוצאה הבאה-

ערך מוחלט באקסל 3

חלק מהערכים חיוביים ויש חלק מהערכים שהוא שלילי.
וכדי להמיר את הערכים השליליים לערכים חיוביים – יש להשתמש בפונקציה ABS
מבנה הפונקציה הוא כך – (מספר)ABS=
יש לעמוד בשורת הנוסחאות לפני הנוסחה ולהקליד AB ובחלונית הקטנה שצפה ללחוץ לחיצה כפולה

ערך מוחלט באקסל 4

בדרך כלל לחיצה כפולה על פונקציה מוסיפה סוגריים באופן אוטומטי וכאן זה לא קורה אוטומטי אז צריך לבצע זאת ידנית – להתמקם בשורת הנוסחאות ולהוסיף באופן ידני סוגריים לפני ואחרי כמו בצילום הבא-

ערך מוחלט באקסל 5

משיכת הנוסחה לכל השורות מפיקה את התוצאה הבאה-

ערך מוחלט באקסל 6