טבלת ציר פיבוט ב- Excel הוא אחד הכלים החזקים ביותר, וברגע שמבינים איך הם עובדים, הם למעשה קלים לבנית דוח ולשינויים דינמיים.
טבלת ציר הינה טבלה אינטראקטיבית המחלצת, מארגנת ומסכמת באופן אוטומטי את הנתונים שלך.
באפשרותך להשתמש בדוח זה כדי לנתח את הנתונים, לערוך השוואות, לזהות דפוסים ויחסים, ולגלות מגמות.

הכלל לבנית טבלה חוקית –
יש לבנות טבלה עם כותרות בכל העמודות, הכותרת בשורה הראשונה ומהשורה השניה – למקם נתונים
מומלץ שלא יהיו תאים ריקים – אבל אם ישנם תאים ריקים – ניתן בהמשך להגדיר בדוח הפיבוט שהם יוצגו בערך 0 וכדו’

דרך העבודה:
עמידה במיקום כלשהו בטבלה, והגדרת הטבלה לטבלה דינמית- הפעלת פקודה עצב כטבלה,
בחירת העיצוב הרצוי ובחלונית העולה ללחוץ על אישור


עמידה במקום כלשהו בטבלה ובכרטסת הוספהPivotTable

בחלונית העולה מצוין טבלה 1 – שזו הטבלה הדינמית
והגדרת מיקום לטבלת ציר – בגליון חדש ואישור
ואם רוצים באותו גליון – לסמן את הפקודה גליון עבודה קיים –
למקם את העכבר בתא של סיכום ולתת לחיצה בגליון במיקום הרצוי

בצד ימין של הגליון החדש עולה החלון הימני
יש ללחוץ עליו ובלחיצה בצד שמאל עולה החלונית השמאלית-

פירוט החלונית השמאלית-
בשדות – מוצגים כותרות של הטבלה המקורית
בחלק התחתון-
שדה שורה – שדה, מנתוני המקור, שנקצה לשם שורה בדוח טבלת ציר.
שדה עמודה
– שדה, מנתוני המקור, שנקצה לשם עמודה בדוח טבלת ציר.
ערכים
– התאים בדוח טבלת ציר המכילים נתונים מסוכמים.
מסננים– השדה שיהיה הגורם המסנן את הנתונים בטבלת ציר.

בנית טבלת הציר-
יש לגרור את השדות מהחלק העליון למיקום המתאים בחלק התחתון
ותוך כדי מתהווה בציד ימין טבלת הציר
יש לגרור תחילה את השדות שיהוו את העמודות והשורות בטבלת הציר,
אח”כ יש לגרור את השדה הרצוי לערכים בעת הגרירה
ואם הוא מתקבל כך-

טבלת הציר מחשבת באופן אוטומטי סיכום – לנתונים מספריים, וספירה – לנתוני טקסט.
כדי לשנות לחישוב של סיכום יש ללחוץ על החץ ולבחור בפקודה
הגדרות שדה ערכים…
ובחלונית העולה לבחור את סכום ואישור.

* ניתן גם להזין 2 נתונים בטבלת שורה – אחת מתחת לשניה ואז מתקבל דוח עם רמות פירוט-

תוספת סימן ₪ לנתונים-
לבחור את שטח הנתונים ובכרטסת בית בעיצוב מספר להגדיר ₪
ומספר נקודות עשרוניות.

מסננים- יש לגרור את השדה שיהווה את מסנן הנתונים לחלק המסננים.
ניתן לגרור מספר שדות לסינון.

כלי מסנן חזק יותר – הוא כלי הפריסה
כרטסת ניתוח  – הוסף כלי פריסה

בחלונית העולה יש לסמן את השדות הרצויים
שרוצים להציג עליהם נתונים ממוינים בעזרת כלי הפריסה.

נוצרים כלי פריסה כאשר לחיצה על נתון מסוים מציג בטבלת ציר את הנתונים.

ולחיצה על Ctrl תאפשר להוסיף עוד פריטים לתוצאה של הפריסה.

עדכון נתוני טבלאות ציר-
לאחר שינוי בטבלה הדינמית – כרטסת ניתוח – רענן

קיבוץ תאריכים
בגרסת 2016 מיקום התאריך בחלק של שורות – מציג אוטומטי את התאריכים מקבוצים לשנים, רבעונים וחודשים
ובגרסאות קודמות, עמידה על תא בחלק של התאריכים בדוח הפיבוט , לחיצה ימנית ובחירת האפשרות קבץ
וסימון האפשרות חודשים / שנים

לפירוק הקיבוץ – לחצן ימני ובחירת הפקודה פירוק קבוצה

עמ”נ לקבל את הפירוט של כל שורה בטבלת ציר –
ניתן ללחוץ עליה פעמיים והפירוט נפתח בגליון נפרד.

מה עוד?
רוצה לגלות עוד יכולות מתקדמות לכלי Pivot table ? – לחץ כאן