פונקציית VLOOKUP היא פונקציה להפניה ובירור מידע, המסייעות לאיתור נתונים ושימושית למצב בו יש טבלאות מלאות ברשומות
ורוצים למצוא נתון מסוים בטבלה ולערוך עליו את החישוב.
לחישוב זה יש צורך ב-2 טבלאות: טבלת נתונים – בה נמצא המידע וטבלת חישובים.
להפעלת הפונקציה יש לעמוד בתא בה רוצים לקבל את התוצאה.
להקליד vl= בתוצאה שעולה ללחוץ לחיצה כפולה על Vlookup ואח”כ ללחוץ על כפתור ה-FX

בנתון הראשון – הגדרה מה מחפשים?
ערך החיפוש – יש לסמן את הערך הרצוי בטבלת החישובים
בנתון השני – הגדרה היכן מחפשים?
יש לסמן לתוכנה את מסד הנתונים שבה הוא יחפש את ערך החיפוש.
* חשוב שערך החיפוש יהיה בעמודה הראשונה של מסד הנתונים.
ואם מציינים עמודות נוספות יש לבחור את איזור מסד הנתונים
רק מהעמודה בה יושב הנתון של ערך החיפוש,
מכיון שאקסל מחפשת את נתון החיפוש בעמודה הראשונה בטווח המסומן.
בנתון השלישי- ציון מס העמודה שממנה אקסל ישלוף את הנתון הרצוי
* ספירת העמודות מתבצעת רק בטווח שסומן בנתון השני
בנתון הרביעי – בחירת סוג החיפוש – חיפוש מדויק = 0 | חיפוש מקורב = 1
חיפוש מקורב
* בחיפוש מקורב מוסיפים טבלת עזר בה יוצגו הנתונים המשפיעים
* חיפוש מקורב משמש למציאת ערכים שלא נמצאים בטווח הנתונים.
אקסל מחפשת את מיקומו של ערך החיפוש בטבלת העזר ושם הוא מחפש את הנתון הגבוה מהערך של נתון החיפוש,
ואז אקסל חוזר לתא אחד למעלה ושולף את תוצאות החיפוש המצוינות לידו.

בהזנת הפונקציה –
1. נתון החיפוש = הנתון שאותו אקסל תחפש בטבלת העזר
2. טבלת החיפוש = טבלת העזר בה מיוצגים הנתונים (הם צריכים להיות בסדר עולה)
3. ציון מס העמוד
4. ציון חיפוש מקורב = לסמן 1

לפניך סרטון המתאר את התהליך.
צפייה נעימה ובהצלחה!