Excelent.
לרכוש מצוינות באקסל.

Excelent בעלת נסיון רב בתחום הדרכות אקסל לארגונים ועובדי חברה.
במשך השנים הענקנו הדרכות רבות והכרנו את הבעיות והצרכים מהשטח ועל בסיס זה בנינו מענה מושלם התורם לכל עובד את היכולת להגיע לתפוקת עבודה גבוהה ולשפר משמעותית את איכות העבודה השוטפת באקסל.
בתכני הלימוד – ניתן מענה איכותי בשילוב שיטות עבודה מקצועיות והדגמות מעשיות מהשטח ממדריכים העובדים באקסל ברמה יומית.
בדרך הלמידה – בקורסים המרוכזים ניתן דגש על גיבוש קבוצה קטנה המאפשרת מענה אישי מהמדריך לכל משתתף. ניתן דגש על צוות הדרכה בעל כישורי הדרכה גבוהים ויכולת לפשט את הנושאים הנלמדים ולהציג דרך עבודה ברורה צעד אחר צעד. ניתן דגש על שילוב כלי למידה מתקדמים המשפיעים על הטמעת החומר הנלמד לאורך זמן.
Excelent פועלת מתוך שאיפה למצוינות ומשקיעה בלי הגבלה
כדי להוביל גם אותך – למצוינות באקסל!

סוגי הדרכות

הדרכה אישית

ערכות הדרכה ללמידה עצמית

קורסים מרוכזים לעובדים ופרטיים

הדרכה פנים ארגונית